Professionele achtergrond

Psychosociale therapie

Na mijn opleiding als Psychosociaal Therapeut,  ben ik me verder gaan ontwikkelen en heb ik me gespecialiseerd in trauma-seksualiteit en psychodrama. Inmiddels heb ik ook de opleiding als traumaseksuoloog BE met goed gevolg afgerond. Deze opleidingen heb ik gevolgd aan het Expertise Centrum Trauma-seksuologie en werk ik samen met andere hulpverleners in dit vakgebied. Mocht ik onverhoopt (tijdelijk) geen hulp aan jou kunnen verlenen (vanwege bv ziekte), dan kunnen we samen, met deze samenwerking, op zoek naar een passende waarneming en vervolg van jouw therapie.

Klachtenregeling

Voor de klachtenregeling ben ik aangesloten bij Solo Partners.
In het onverhoopte geval, dat je niet tevreden bent over de verleende zorg, dan verneem ik graag eerst in een gesprek hoe we tot een gepaste oplossing kunnen komen. Indien we niet samen tot een oplossing kunnen komen, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Solo Partners en wordt je klacht conform de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandeld.

Vanzelfsprekend zorg ik ervoor, dat jouw privacy beschermd wordt/blijft. Hierbij verwerk ik alleen de persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en behartiging voor gerechtvaardigde belang. Ik informeer je over welke persoonsgegevens ik bewaar en het doel hiervan. Je kunt bezwaar indienen t.a.v. gegevensverwerking en je hebt recht op inzage in/toegang tot verwerkte gegevens. De maximale wettelijke bewaartermijn is 7 jaar. Het eventueel uitwisselen van gegevens zal alleen mogelijk zijn na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Wil je hier meer over weten over privacy bij gebruik van de website, lees dan Privacy policy website.

Bij aanvang van de behandeling wordt een Behandelovereenkomst opgesteld conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zie ook WGBO op hoofdlijnen